Poradnik dla Counter Strike Global Offensive by Super Game E-Sport

 

 


LANOWY NIEZBĘDNIK  LINK


Parametry startowe:

-high -nod3d9ex -nojoy -threads (liczba rdzeni procesora) -noforcemparms -noforcemaccel -novid -refresh (odświeżanie monitora)
-freq (odświeżanie monitora) +mat_queue_mode 2 +exec autoexec.cfg


Przykład: 
-high -nod3d9ex -nojoy -threads 4 -noforcemparms -noforcemaccel -novid -refresh 144
-freq 144 +mat_queue_mode 2 +exec autoexec.cfg


Komendy na poprawę FPS do wklejenia do pliku autoexec.cfg 

cl_disablehtmlmotd "1"
cl_forcepreload "1"
fps_max "999"
mat_queue_mode "2"
r_dynamic "1"
r_drawtracers_firstperson "1"
r_eyegloss "0"
r_eyemove "0"
r_eyeshift_x "0"
r_eyeshift_y "0"
r_eyeshift_z "0"
r_eyesize "0"
snd_mixahead "0.05"


Komendy startowe spis:

-nod3d9ex  Wyłącza D3D9ex. D3D9ex to zastosowanie D3D9, które pozwoli ci np. szybciej alttabować. D3D9ex nie powinno zmniejszać liczby FPS’ów, o ile nie używasz starego, GPU.
-nojoy  wyłącza wsparcie dla pada/joysticka
cl_forcepreload 1  może skutkować dłuższym ładowaniem mapy, ale powinno zwiększyć liczbę klatego na sekundę, ponieważ mapa będzie preloadowana. Należy umieścić to w configu/autoexecu, a nie w opcjach uruchamiania!.

-tickrate 128 > zwiększa tickrate przy hostowaniu gry
-freq 75 >  = 75 obsługa 75Hz monitora
-console > włącza konsolę
-heapsize 4194304 > dla RAM’u 8GB DDR3. CS:GO będzie używał 8GB, zamiast domyślnych 2GB.
-heapsize 1048576 (Komputer z 2GB pamięci RAM)
-heapsize 1572864 (Komputer z 3GB pamięci RAM)
-heapsize 2097152 (Komputer z 4GB pamięci RAM)
-heapsize 3145728 (Komputer z 6GB pamięci RAM)
-heapsize 4194304 (Komputer z 8GB pamięci RAM)
-heapsize 6291456 (Komputer z 12GB pamięci RAM)
-heapsize 8388608 (Komputer z 16GB pamięci RAM)
-heapsize 12582912 (Komputer z 24GB pamięci RAM)
-heapsize 16777216 (Komputer z 32GB pamięci RAM)

-language english / polish / pirate /inne > zmienia język gry
-threads 4 > Procesor będzie używał 4 rdzeni.
-high > ustawia wysoki priorytet CPU
-insecure > do grania na serwerach niezabezpieczonych blokadą VAC


Myszka

-noforcemaccel > używa desktopową akcelerację myszki
-noforcemparms > używa ustawienia przycisków myszki z pulpitu
-noforcemspd > używa systemowych ustawień czułości myszki


Monitor

-w <LICZBA> -h <LICZBA> > zmienia rozdzielczość na LICZBA x LICZBA
-full > gra w pełnym ekranie
-windowed > gra w oknie
-freq x > zmusza monitor do używania xHz


Przejdź do paska narzędzi