Regulamin CS: GO – 1 vs 1

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
1.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie podczas trwania turnieju.
1.3 Uczestnicy, przystępując do turnieju, zgadzają się na publikację meczu/próbek poprzez stream i inne media społecznościowe.
1.4 Osoby posiadające VAC Bana w grze CS:GO, nie mogą uczestniczyć w turnieju.
1.5 Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

Dokument „Zgoda Rodzica”

2. Zasady fair play

2.1 Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez administratora.
2.2 W przypadku uzasadnionego podejrzenia o oszukiwanie podczas gry, gracz może zostać usunięty z turnieju.
2.3 W turnieju zabrania się:

  • Grania na nielegalnych lub cudzych kontach STEAM,
  • Używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry,
  • Stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry,
  • Celowego poddawania meczu przeciwnikowi.

3. Struktura turnieju

3.1 Mapa, na której gramy to: aim_map
3.2 W turnieju gramy do 1 wygranej mapy BO1 – MR15 – pierwszy gracz, który zdobędzie 16 rund z przewagą co najmniej dwóch wygrywa finał jest rozgrywany w formacie bo3.
3.3 W przypadku remisu rozgrywana jest dogrywka MR3.
3.4 Gracz, który spóźni się więcej niż 15 minut na ustalony termin meczu, odpada z turnieju i przeciwnik przechodzi dalej.
3.5 Gracze rozstawiani są w drabince zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez Organizatorów.
3.6 Drabinka z meczami zostanie wygenerowana przed rozpoczęciem turnieju.
3.7 Na początku meczu prosi się obie strony o sprawdzenie konfiguracji serwera, rozpoczęcie meczu jest równoznaczne z akceptacją tych ustawień.
3.8 Obu graczom przysługuje 3-minutowa pauza, która może się odbyć tylko i wyłącznie podczas wyznaczonego czasu przed rundą lub tuż po jej zakończeniu. Przekroczenie tego czasu skutkuje dyskwalifikacją.

Przejdź do paska narzędzi