Regulamin FIFA

 

REGULAMIN SUPER GAME E-SPORT – TURNIEJ FIFA
Zasady Ogólne.
1.Organizatorem turnieju jest Super Game E-Sport.
2. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 128 uczestników.
3. Udział w turnieju jest darmowy.
4. Turniej jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w turnieju poszczególnym osobom bez podania przyczyny.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie turnieju.
9. Regulamin może być zmieniany i modyfikowany przez Organizatora w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian i modyfikacji, Organizator jest zobowiązany poinformować o tym uczestników, których zgłoszenie zostało już przyjęte, najpóźniej przed rozpoczęciem turnieju.
10. Dane udostępnione Organizatorowi przez uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora.
11. Zapisanie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez każdego członka drużyny.
12. Uczestnicy będą informowani o dalszym postępowaniu droga mailową lub telefonicznie.
13. Każdy gracz może się spóźnić do 10 minut od ustalonej godziny meczu. Dłuższe spóźnienie jest równoznaczne z dyskwalifikacją z turnieju.
15. Rozgrywki odbędą się na komputerach stacjonarnych przygotowanych przez NTT System, oraz grze FIFA 18 dostarczonych przez Organizatora.
16. Turniej jest promocją gry FIFA 18.
17. Uczestnik Turnieju ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość podanych danych osobowych.
18. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i jego decyzja jest wiążąca.
19.Rozgrywki będą odbywały się systemem turniejowym  (challonge.com)
20. Każdy mecz rozpoczyna się na sygnał wskazany przez Organizatora Turnieju.
21. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu przewidzianym dla danej tury.
22. W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada Organizator.
23. W przypadku wystąpienia problemów technicznych/niesportowego zachowania należy zgłaszać się do Organizatora.
24. Uczestnik ma prawo zrezygnować z Turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja – jest równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem
uczestnictwa w dalszych rozgrywkach.
25. W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje dyskwalifikacja uczestnika.
26. Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.
27. Każdy z członków Super Game E-Sport (Wolontariuszy/IT Support) może w imieniu Organizatora odmówić wstępu na finały turnieju i przebywania na nim osobom jak i w przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatora może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z turnieju. Podczas rozgrywek offline turnieju FIFA 18 Organizator może określić inne działania urzeczywistniające niesportową grę.
28. Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik, który zawinił.
29. Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku
przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.
30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kradzieże dokonane podczas wydarzenia.
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne urazy powstałe podczas wydarzenia.

Zasady Rozgrywek:
1. Ustawienia Gry wspomniane w Regulaminie FIFA 18 tj. „Zasady Ogólne” punkt 26.
• Długość połowy: zależna od fazy rozgrywek (finał i mecz o 3 miejsce – 6 minut, pozostałe mecze 4 minuty / w przypadku mniejszej ilości graczy organizator przed rozpoczęciem turnieju może zadecydować o zmianie długości połowy.)
• Poziom trudności: Legendarny
• Szybkość gry: Normalna
• Kontuzje: Wył.
• Spalone: Wł.
• W przypadku remisu następują rzuty karne
(wyjątek:  mecz pół finałowy i finałowy – dogrywka i ewentualnie rzuty karne w przypadku remisu).
• Kartki: Wł.
• Zagrania ręką: Wył
• Liczba zmian: 3
• Sterowanie: Dowolne
• Stadion: Dowolny
• Pogoda: Bezchmurne niebo
• Pora dnia: Dzień
• Piłka: domyślna
• Kamera: Telewizyjna
• Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski.
Drużynami klubowymi i narodowymi.
2. Niesportowe zachowanie wspomniane w Regulaminie FIFA 18 tj. „Zasady Ogólne” punkt 27.
• Celowe wyłączenie platformy na której rozgrywany jest turniej lub telewizora/monitora.
• Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku.
• Sprzedawanie meczów.
• Jeśli Organizator uzna, że warunki zewnętrzne dają lub mogą dać niesportową przewagę graczowi.
• Niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi (nawet w grze).
• znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających itp.;
• zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa Gości i/lub uczestników turnieju;
• posiadającym broń lub ostre narzędzia.
3. Rozgrywka wspomniana w Regulaminie FIFA 18 tj. „Zasady Ogólne” punkt 19.
• Odbywa się systemem http://www.challonge.com/ wcześniej przygotowaną drabinką/grupami przez Organizatora.
• Losowanie par odbywa się przed rozpoczęciem turnieju.
• Osoby biorące udział mają stawić się minimum 15 minut przed rozpoczęciem pierwszych rozgrywek w celu weryfikacji i rozlosowania par.
• Każdy biorący udział uczestnik w Turnieju FIFA 18, może zabrać ze sobą swojego Pada jak i odpowiednie sterowniki od producenta, w przypadku braku pada rozgrywa on mecze na padzie dostarczonym od Organizatora przestrzegając Regulaminu, w przypadku zniszczenia zobowiązuje się zwrócić wartość pada Pieniężnie bądź odkupując i dostarczając pada do Organizatora.

Przejdź do paska narzędzi