Regulamin LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie

§1 Informacje ogólne. 

1.1. Poniższy regulamin dotyczy turnieju Counter Strike Global Offensive 5vs.5 pt. „LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-Sporcie”.
1.2. Organizatorem turnieju jest Super Game E-Sport,
1.3. Uczestnicy muszą zaopatrzyć się we własne klawiatury, myszki, mikrofony, podkładki oraz słuchawki. Organizatorzy nie zapewniają akcesoriów na miejscu turnieju.
1.4. Udział w turnieju jest otwarty dla każdego z wyjątkiem zawodników zbanowych (blacklisted.pl) oraz Czarna Lista sgesport.com
1.5. Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek jest równoważne z akceptacją postanowień regulaminu.
1.6. Wstęp dla obserwatorów jest darmowy.
1.7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na miejscu oraz szkody wyrządzone odwiedzającym, które nie powstały w wyniku zaniechań organizatorów.
1.8. Uczestniczenie w „LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-Sporcie ” dla osób odwiedzających jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
1.9 . W razie wyrządzenia jakichkolwiek zniszczeń przez uczestników „LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-Sporcie ” odpowiedzialność finansowa będzie ponoszona przez osoby, które spowodowały dane zniszczenie.
1.10. Decyzja organizatorów i sędziów jest niepodważalna i ostateczna.
1.11. Z każdej eliminacji do wielkiego finału wychodzi TOP1 jak i druga najlepsza szkoła z miasta gospodarza imprezy.
1.12. Szkołą może wystawić tylko jedną reprezentacje na turniej.

§2 Zgłaszanie drużyny.

1.    W turnieju udział mogą brać wyłącznie drużyny z szkół ponadgimnazjalnych, w skład których wchodzi pięciu obecnych uczniów szkoły oraz nauczyciel jako opiekun .
2.    Każda drużyna musi posiadać zgodę dyrekcji na reprezentowanie swojej szkoły w zawodach.
3.    Każda szkoła może posiadać tylko jedną reprezentacje.
4.    Każdy zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny. Podczas zawodów „LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-Sporcie ” obowiązkowe jest posiadanie przez zawodników aktualnych, podbitych legitymacji szkolnych.
5.    Zalecane jest aby każdy gracz używał swojego sprzętu komputerowy podczas gry, tj. myszkę, klawiaturę, podkładkę oraz słuchawki.
6.    Drużyny można zgłaszać w zależności od imprezy.
7.    Udział w imprezie należy potwierdzić do jednego tygodnia przed datą jej rozpoczęcia.
8.    Zgłoszenie drużyny jest darmowe i wiąże się z akceptacją regulaminu.
9.    Istnieje możliwość dopisania szóstego zawodnika, jednak musi być on uczniem reprezentowanej przez daną drużynę szkoły.
10.    Zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć pisemne zgody od rodziców na udział w zawodach.
11.    Uczestnicy muszą być adekwatni do swojego rocznika a osoby które nie otrzymały promocji do następnej klasy chociaż raz podczas trwania edukacji ponadgimnazjalnej, nie mogą brać udziału w turnieju.

§3 Fazy rozgrywek i etapy wyłaniania zwycięzców.

1.    Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się w dwóch fazach: grupowej i pucharowej.
a)    Faza grupowa.
I.     W turnieju udział bierze max 16 drużyn, które zostaną podzielone na drodze losowania na dwie grupy (A.B,C,D) po cztery drużyny.
II.    W każdej grupie rozgrywane są mecze na zasadzie „każdy z każdym”.
III.   Mecze w fazie grupowej rozgrywane są na jednej mapie (losowanej przez kapitanów obu drużyn) systemem MR15, czyli rozegranych będzie po piętnaście rund w pierwszych frakcjach, po czym nastąpi zamiana frakcji i rozegranie następnych piętnastu rund.
IV.    Zwycięstwo w meczu daje dwa punkty, remis jeden, a porażka zero.
V.    W przypadku problemu z wyłonieniem zwycięzcy grupy przez bilans punktowy, o kolejności miejsc decydują bezpośrednie starcia, a następnie bilans wygranych i przegranych rund.
VI.    Dwie najlepsze drużyny z grupy awansują do fazy pucharowej, czyli tak zwanej „drabinki”.

b)     Faza pucharowa.
I.      W fazie pucharowej udział biorą cztery drużyny, między którymi rozgrywane są mecze krzyżowe na zasadzie eliminacji.
II.     Mecze w fazie pucharowej rozgrywane są do dwóch wygranych map systemem MR15.
III.    Po meczach półfinałowych zostaną rozegrane finał A oraz B – pierwszy zadecyduje o tym, która szkoła zdobędzie tytuł mistrzowski, natomiast drugi będzie spotkaniem o trzecie miejsce.

§4 Cel wydarzenia LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-Sporcie .
– ćwiczenie refleksu,
– integracja międzyszkolna,
– polepszenie więzi emocjonalnych panujących między uczniami poszczególnych szkół,
– pokazanie dyrekcjom szkół dzisiejszych zainteresowań młodzieży od pozytywnej strony,
– zdrowa rywalizacja,
– ćwiczenie umiejętności kooperacji drużynowej i komunikacji,
– propagowanie E-Sportu.

§5 Regulamin Gry:
Counter Strike Global Offensive

1.   Każdy gracz w dniu zawodów musi mieć przy sobie legitymację szkolną.
2.   Mecz, na który nie stawiła się drużyna, zostaje zakończony walkowerem (po 10 minutach od planowanego momentu rozpoczęcia).
Tylko w fazach grupowych
W fazach BO3 walkower jednej mapy.
3.   Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn technicznych, będzie powtórzony (połówka) – wyniki z tej połówki nie będą przepisane!
4.   Z każdej grupy wychodzą dwie drużyny z największą ilością punktów.
5.   Mecze rozgrywane są systemem 5on5, MR15.
6.   Obowiązują mapy: DE_CACHE, DE_COBBLESTONE, DE_INFERNO, DE_MIRAGE, DE_NUKE, DE_OVERPASS,DE_TRAIN
7.   O przynależności drużyn do grup, decyduje losowanie.
8.   Wybór mapy następuje poprzez odrzucanie map przez kapitanów drużyn.
9.   O położeniu danej drużyny (terrorist, counter-terrorist) decyduje „nożówka”, drop&knife (wyrzucamy broń na respel i gramy tylko nożami), rozgrywana na początku meczu.
10.  Jeśli w czasie „nożówki” przeciwnik schowa się aby wygrać rundę przez upływ czasu, wtedy runda nożowa jest powtarzana.
11.  Po rozegraniu 15 rund następuje zmiana „stron”.
12.  Gramy do momentu aż jedna z drużyn osiągnie 16 punktów.
13.  W przypadku remisu (15:15):
– w fazach grupowych mecz zostaje zakończony,
– w playoffach grane będą 3 dodatkowe rundy w TT i 3 w CT – 10 000$,

– w przypadku takiej samej liczby wygranych meczów w fazie grupowej, o wygranej najpierw decyduje różnica rund(bilans), a następnie liczba wygranych rund.
14.  Każdy gracz korzysta z własnej myszki, klawiatury, słuchawek i podkładki.
15.  Na wszystkich komputerach zainstalowany będzie program Gamma Adjuster.
16.  Akceleracja na każdym komputerze będzie wyłączona.
17.  Obowiązującym komunikatorem będzie TeamSpeak3
18.  Każda drużyna może posiadać jednego gracza rezerwowego.
19.  Zmiany gracza wolno dokonać tylko w czasie pauzy na początku rundy (podczas freezetime) lub w przerwie między ćwiartkami (jedna na mapę).
20.  Każdy z graczy może użyć swój config, każda zmiana w podstawowym config’u czyli config.cfg będzie karana punktami karnymi.
21.  Pliki z konfiguracjami graczy można mieć na pendriwe jak i sterowniki do myszki itp.
22.  Każda drużyna ma prawo do dwóch jednominutowych pauz na połówkę.
23. Należy zachować porządek na stanowisku do gry.
24.  Dozwolone są tylko i wyłącznie skrypty ułatwiające kupowanie ekwipunku i broni na początku każdej rundy (bindy), używanie skryptów innych niż dostępne w opcjach gry oraz wymienionych w regulaminie jest zabronione.

25.  Zabronione jest wykorzystywanie błędów map (bugów) powszechnie uznanych jako zakazane np. flashbug, chodzenie po teksturach czy przechodzenie przez nie, korzystanie z załamań tekstur, skywalking, podkładanie bomby tak, że nie można jej rozbroić etc. (+jump wheelup/wheeldown jest dozwolone, +duck wheelup/wheeldown nie jest dozwolone ).
26.  Stream na scenie leci live z obracanie się są karne rundy.
27.  Zakaz przeklinania podczas gry.
28.  Zakazane jest wychodzenie z serwera.
29.  Równoznaczne z przegraną całej drużyny lub karnymi rudami  w danym meczu są:
– Używanie niedozwolonych programów
– wyzwiska w stronę innego gracza,
30.  W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt, dzięki czemu meczem zajmie się administrator.
31.  W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzje podejmuje administrator.
32.  Każdy uczestnik powinien posiadać czyste (niezbanowane konto) Steam z grą  Counter Strike Global Offensive. Gra na pirackich kopiach powoduje dyskwalifikację całej drużyny
33. Każdy uczestnik powinien posiada konto na Faceit  jak i szkoła założoną drużynę w portalu  https://www.faceit.com

34. Organizatorzy korzystają z sytemu Challonge.com

35. System ten przez słowo punkt rozumie rundę.

36. Przez użycie słowa bilans rozumiana jest różnica rund wygranych a przegranych.

§7 Odpowiedzialność karna.

1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności karnej za uczestników zawodów.
2. Każda osoba biorąca udział w imprezie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez nią zniszczenia oraz szkody.

§8 Dostosowywanie regulaminu.

Regulamin w całości został napisany przez osoby odpowiedzialne za organizację LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-Sporcie. Wszystkie niejasności proszę zgłaszać poprzez kontakt do  organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego poinformowania użytkowników, bądź dostosowania go do potrzeb i nieścisłości, które mogą wystąpić.

§9 Materiały zamieszczone na stronie.

Zabrania się kopiowania, powielania postów, artykułów i grafik należących do witryny sgesport.com bez zgody administratorów. Wszystkie artykuły oraz grafiki zawarte na stronie są własnością organizatorów, natomiast prawo powielania zastrzegają sobie władze strony.

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć, nagrań
filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem wykonanych podczas trwania Turnieju

www.sgesport.com