Regulamin NTT System Quersus Puchar Polski

 1. Założenia ogólne

 

 • Regulamin jest własnością SUPER GAME e-sport.
 • Udział w turnieju jest równoznaczny z całkowitą akceptacją poniższego regulaminu.
 • Kopiowanie lub wykorzystywanie regulaminu bez zgody jest zabronione.
 • Udział w turnieju jest otwarty dla każdego, z wyjątkiem zawodników zbanowych na pl oraz Super Game E-sport – Czarna lista.
 • Opłata za wstęp dla obserwatorów jest zależna od danego wydarzenia.
 • Decyzja organizatorów i sędziów jest niepodważalna i ostateczna.
 • Oficjalne rozpoczęcie turnieju odbędzie się zgodnie z harmonogramem danego wydarzenia.
 • Osoby przyłapane na spożywaniu alkoholu podczas trwania wydarzenia będą zmuszone do opuszczenia terenu imprezy.

 

 1. Przebieg ligi

 

 • Liga trwa jeden sezon. Sezon rozpoczyna wydarzenie otwierające cykl turniejów offline.
 • Sezon Pucharu Polski w E-sporcie wygrywa drużyna, która zdobyła najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej w trakcie trwania jednego sezonu.
 • Punktacja podczas NTT System Puchar Polski w E-Sporcie:

I miejsce – 100 punktów
II miejsce – 80 punktów
III miejsce – 60 punktów
IV miejsce – 50 punktów
V miejsce – 45 punktów
VI miejsce – 40 punktów
VII miejsce – 35 punktów
VII miejsce – 30 punktów
IX-XVI miejsce – 20 punktów

 

 1. Drużyna

 

 • Udział w turnieju mogą brać wyłącznie drużyny, które spełniają kryteria narzucone przez regulamin ligi oraz organizatora.
 • Drużyna przez cały sezon można zmienić maksymalnie jednego zawodnika, w przeciwnym wypadku punkty będą naliczane od nowa
 • Każda drużyna musi posiadać w składzie osobę pełnoletnią.
 • Drużyna składa się z pięciu zawodników oraz z jednego rezerwowego, który nie jest wymagany do uczestnictwa w turnieju.
 • Każdy zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny podczas zawodów.
 • Każdy gracz posiada swój sprzętu podczas trwania turnieju tj. myszkę, klawiaturę oraz słuchawki. Organizator nie ma obowiązku zapewniania sprzętu peryferii dla graczy,
 • Drużyny można zgłaszać do momentu wyczerpania wszystkich slotów. Kolejne zgłoszenia lądują na listę rezerwową.
 • Udział w imprezie należy potwierdzić do jednego tygodnia przed datą jej rozpoczęcia.
 • Zgłoszenie zawodników/drużyny jest darmowe i wiąże się z akceptacją regulaminu.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć pisemne zgody od rodziców na udział w zawodach.
 • Osiem najlepszych drużyn otrzymuje slot na kolejną edycję bez obowiązku grania eliminacji.

 

 1. Rozgrywki

 

 • Mecz, na który nie stawiła się drużyna, zostaje zakończony walkowerem po 15 minutach od planowanego momentu rozpoczęcia.
 • Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn technicznych, będzie kontynuowany z takim samym wynikiem.
 • Mecze rozgrywane są na konfiguracji serwera ESL5on5.
 • Obowiązują mapy: DE_CACHE, DE_COBBLESTONE, DE_NUKE, DE_MIRAGE, DE_OVERPASS oraz DE_TRAIN
 • O kolejności rozgrywek decyduje losowanie.
 • Wybór mapy następuje poprzez odrzucanie map przez kapitana drużyny.
 • O położeniu danej drużyny po stronie terrorystów lub antytterrorystów decyduje „nożówka”, rozgrywana na początku meczu.
 • Jeśli w czasie „nożówki” przeciwnik schowa się aby wygrać rundę przez upływ czasu, wtedy runda nożowa jest powtarzana.
 • Po rozegraniu 15 rund następuje zmiana „stron”.
 • Gramy do momentu aż jedna z drużyn osiągnie 16 punktów.
 • W przypadku remisu (15:15):

– grane będą 3 dodatkowe rundy w TT i 3 w CT – 10 000$,

– w przypadku takiej samej liczby wygranych meczów w fazie grupowej, o wygranej najpierw decyduje różnica rund(bilans), a następnie liczba wygranych rund.

 • Obowiązującym komunikatorem głosowym jest TeamSpeak 3 przygotowany przez organizatorów.
 • Zmiany gracza nie wolno dokonać w trakcie rozgrywania meczu przez drużynę.
 • Każdy z graczy może użyć swój config, każda zmiana w podstawowym config’u czyli config.cfg będzie karana punktami karnymi.
 • Pliki z konfiguracjami graczy należy najpierw okazać adminstratorowi turnieju lub osobie przez niego wyznaczonej.
 • Każda drużyna ma prawo do dwóch jednominutowych pauz na połówkę.
 • Należy zachować porządek na stanowisku do gry.
 • Dozwolone są tylko i wyłącznie skrypty ułatwiające kupowanie ekwipunku i broni na początku każdej rundy (bindy), używanie skryptów innych niż dostępne w opcjach gry oraz wymienionych w regulaminie jest zabronione.
 • Zabronione jest wykorzystywanie błędów map (bugów) powszechnie uznanych jako zakazane np. flashbug, chodzenie po teksturach czy przechodzenie przez nie, korzystanie z załamań tekstur, skywalking, podkładanie bomby tak, że nie można jej rozbroić etc. (+jump wheelup/wheeldown jest dozwolone, +duck wheelup/wheeldown nie jest dozwolone ).
 • Na scenie będzie prowadzony stream live i za każde odwrócenie się zawodnika będzie nałożona karna runda.
 • Zakaz przeklinania podczas gry.
 • Zakazane wychodzenie z serwera w trakcie gry bez uprzedniego administratora serwera.
 • Równoznaczne z przegraną całej drużyny lub karnymi rudami w danym meczu są:

– używanie niedozwolonych programów

– wyzwiska w stronę innego gracza.

 • W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt, dzięki czemu meczem zajmie się administrator.
 • W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzje podejmuje administrator oraz organizatorzy.
 • Każdy z graczy musi posiadać niebanowane konto.
 • Zabrania się używania komendy kill
 • Organizatorzy korzystają z sytemu Challonge.com
 • System ten przez słowo punkt rozumie rundę.
 • Przez użycie słowa bilans rozumiana jest różnica rund wygranych a przegranych.

 

 1. Kwalifikacje

 

 • Drużyny grające w rundzie pierwszej muszą rozegrać mecze w wyznaczonym czasie
 • Drużyny grające w rundzie drugiej muszą rozegrać w wyznaczonym czasie
 • Kwalifikacje rozgrywane są w systemie drabinkowym aż do wyłonienia ośmiu drużyn, które to awansują do fazy grupowej offline.
 • Mecze rozgrywane są w systemie BO1.
 • Głównym administratorem jest Paweł „Corax” Maśnica oraz Marcin „Solar” Bryniarski

 

 1. Cel wydarzenia Super Game E-Sport.

 

– ćwiczenie refleksu,

– integracja międzyszkolna,

– polepszenie więzi emocjonalnych panujących między uczniami poszczególnych szkół,

– pokazanie dyrekcjom szkół dzisiejszych zainteresowań młodzieży od pozytywnej strony,

– zdrowa rywalizacja,

– ćwiczenie umiejętności kooperacji drużynowej i komunikacji,

– propagowanie pozytywnego podejścia do e-sportu.

 

 1. Odpowiedzialność karna.

 

 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności karnej za uczestników zawodów.
 • Każda osoba biorąca udział w imprezie odpowiada sama za wszelkie spowodowane przez nią zniszczenia oraz szkody.
 • Wyrządzenia jakichkolwiek zniszczeń, przez uczestników wydarzenia, pociąga do odpowiedzialność finansowej osobę za wyrządzone straty materialne.

 

 1. Dostosowywanie regulaminu.

 

 • Regulamin w całości został napisany przez osoby odpowiedzialne za organizację Super Game E-Sport. Wszystkie niejasności proszę zgłaszać poprzez kontakt do któregokolwiek z organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, bez uprzedniego poinformowania użytkowników bądź dostosowania go do potrzeb i nieścisłości, które mogą wystąpić.

 

 1. Materiały zamieszczone na stronie.

 

 • Zabrania się kopiowania, powielania postów, artykułów i grafik należących do witryny sgesport.com  bez zgody administratorów. Wszystkie artykuły oraz grafiki zawarte na stronie są własnością organizatorów, natomiast prawo powielania zastrzegają sobie władzę strony.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć, nagrań filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem wykonanych podczas trwania turnieju oraz wydarzenia.

 

 

© 2017 SGESport.com