Zgoda na turniej indywidualny Counter Strike Global Offensive

author image by Paweł Maśnica | 0 Comments | 29 czerwca 2017

 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki…………………………………………………………………

(*niepotrzebne skreślić) w imprezie e-sportowej Super Game E-Sport

………………………………………….
(Data i podpis opiekuna)
*niepotrzebne skreślić

 

Your email is never published nor shared.